نسل جدید سیستم های مالی را تجربه کنید
سامانه جامع حسابداری تحت وب باران، اطلاعات مالی تمامی بخش های سازمان را جمع آوری، طبقه بندی و ثبت نموده و به دلیل وجود یکپارچگی، اطلاعات مالی تمامی نرم افزار ها از بخشهایی نظیر خزانه داری، بازرگانی، دارایی ثابت، حسابداری انبار، حقوق و دستمزد و … در این نرم افزار ثبت می گردد و این نرم افزار امکان دسترسی سریع و لحظه ای به اطلاعات و گزارشات مورد نیاز را فراهم می کند.
سطوح کدینگ حساب نامحدود در قالب ساختار درختی
سطوح تفصیلی شناور نامحدود در قالب ساختار درختی
امکان شخصی سازی کلاس های تفصیلی
گزارشات چند بعدی و ماتریسی از گردش حساب ها
 • تعریف کدینگ حساب در سطوح درختی نامحدود شامل طبقه، گروه، کل، معین و…
 • تعریف حساب های تفصیلی در گروههای مختلف به صورت ساختار درختی و نا محدود
 • پشتیبانی کامل از راهکار تفصیلی شناور در تمام سطوح سیستم
 • تعریف نواع مجموعه های تفصیلی به دلخواه و ارائه تمام گزارشات مالی اعم از دفتر تفصیلی، تراز و… بر روی هر مجموعه به تفکیک
 • ارتباط تمام سطوح کدینگ حساب با حساب های تفصیلی به صورت موازی به همراه امکان اختصاص تعداد نامحدود تفصیلی و گروه تفصیلی به هر سطح
 • ارائه کدینگ پیش فرض منطبق با استاندارد های حسابداری
 • ثبت اسناد به صورت پیش نویس، بررسی شده، تایید شده، تصویب شده و نهایی شده
 • ایجاد الگوی اسناد بر اساس نیاز کاربر به منظور ایجاد سند اتوماتیک توسط سایر نرم افزار ها
 • درج، حذف و شماره گذاری مجدد اسناد
 • ادغام اتوماتیک و دستی اسناد
 • نمایش تجمیعی اسناد چند شرکت و یا شعب مختلف
 • امکان دریافت گزارشات فارغ از سال مالی و در بازه های تاریخی دلخواه
 • نمایش گردش حساب های یک تفصیلی در سرفصل های مختلف و گروه های مختلف حساب