بهترین ها حق شماست
کنترل و مدیریت فرایند های خرید و فروش با استفاده از سیستم خرید و فروش باران موجب رشد کارایی سازمان شما در زمینه مدیریت یک پارچه مشتریان و تامین کنندگان می شود.
مدیریت موجودی و نقطه سفارش محصولات و تدوین مهندسی خرید و فروش کالا شما را قادر خواهد ساخت تا به بهترین نحو به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل نمایید.
تدوین سیاست های خرید و فروش
تعریف انواع اضافات و کسورات در فاکتور خرید و فروش
ارائه فرم سفارش کالا و گزارش صورت حساب مشتریان بر روی اینترنت
 • ثبت فاکتور خرید و برگشت از خرید
 • تسهیم هزینه های جانبی فاکتور خرید مانند حمل، انبارداری، ترخیص و ….
 • فرم واریز اسناد و نحوه پرداخت مبلغ
 • تعریف مشتریان در دسته بندی های دلخواه با ثبت مشخصاتشان
 • امکان انتصاب قیمت به مشتریان در بخشنامه های فروش
 • تنظیمات فاکتور فروش
 • صدور فرم سفارش کالا
 • لیست خلاصه سفارشات بر اساس سفارشات قطعی شده و قطعی نشده
 • صدور پیش فاکتور فروش و فاکتور فروش
 • دستور تحویل بر اساس سفارشات دریافتی
 • ثبت فاکتور فروش بر اساس حواله
 • ثبت فاکتور برگشت از فروش
 • حواله خروج کالا
 • تائید حواله و صدور فاکتور فروش و فروش ارزی
 • فرم برگشت کالا به انبار
 • تعریف مشخصات خرید مانند تاریخ نصب، پایان گارانتی و …
 • صدور رسید ضایعات در انبار