مرزها شکستنی است کافی است اراده کنید
تمام عملیات گردش اسناد و پول نقد سازمان شما به راحتی، سادگی و امنیت بالا توسط سیستم نقدینگی باران مدیریت می شود. این نرم افزار مانند تمام نرم افزار های موجود در سامانه جامع حسابداری باران عملکردی یکپارچه با سایر نرم افزار ها داشته و به صورت خودکار تمام اسناد مورد نیاز سازمان را با شرایط تعریف شده توسط مدیر سیستم به سیستم حسابداری ارسال می نماید. سادگی کار با فرم های این سیستم باعث می شود مدیریت گردش های مالی با تعداد بالا به راحتی انجام پذیرد.
ثبت روش های مختلف دریافت و پرداخت در یک سند واحد
سهولت در ثبت تنخواه با استفاده از ثبت موقت و تایید شده
امکان شخصی سازی
تاریخچه گردش اسناد در سازمان

وجوه نقد

 • تعریف انواع صندوق به صورت نا محدود
 • ثبت مشخصات کامل طرف حسابها(آدرس، تلفن، ایمیل، محل جغرافیایی و ….)
 • تعریف انواع طرف حسابها ( شامل: نمایندگی ها، همکاران، مشتریان عادی و …. )
 • صدور برگ دریافت بر اساس وجه دریافتی از خزانه
 • انجام مبادلات بین صندوق
 • صدور برگه دریافت و پرداخت ارزی
 • ثبت و نگهداری کلیه دریافتها و پرداختهای نقد
 • واریز به حساب بانکی از طریق حواله
 • واریز به حساب بانکی از طریق فیش

اسناد دریافتی و پرداختی (چک)

 • ثبت کلیه تفصیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت
 • ثبت کلیه حساب های بانکی اشخاص (پرسنل و مشتریان مرتبط با شرکت)
 • ثبت چک های ابتدای دوره شرکت
 • انجام مبادلات بین حساب های بانکی ( برداشت از یک حساب و واریز به حساب دیگر )
 • ثبت و نگهداری کلیه دریافتها و پرداختها در قالب چک
 • ثبت و نگهداری چک های تضمینی به نفع و عهده سازمان
 • ثبت اسناد دریافتی و پرداختی اول دوره
 • ثبت وکنترل چک های دریافتی در مراحل دریافت، واگذاری، وصول، برگشت و خرج کرد
 • ثبت وکنترل چک های پرداختی در مراحل مختلف پرداخت، وصول، برگشت، ابطال و استرداد چکها
 • معرفی سریال دسته چک های دریافتی از بانک ها
 • دریافت اطلاعات بانک ها و ورود آن به خزانه داری به منظور تهیه گزارش مغایرت بانک ها به روش مانده واقعی