به گزارش ایلنا، جواد حسین زاده معاون مرکز آمار گفت: دو دستاورد مهم  در مرکز آمار ایران وجود دارد که آن تغییر سال پایه تورم از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ در  تورم  بوده و همچنین به دست آوردن تورم دهک‌هاست. بر این اساس در اذرماه، تورم کل کشور به عدد هشت درصد رسیده که شهری ۷.۸ […]

ادامه مطلب